Členské příspěvky

Na základě stanov Junior Chomutov, z.s. ze dne 5. březen 2015 je povinen každý člen Junior Chomutov platit členský příspěvek …viz. hlava 5.Členství. Výše členských příspěvků valnou hromadou Junior Chomutov na kalendářní rok 2016/17 byl stanoven na 6000 Kč/rok – aktivní členové, 3600 Kč/rok – aktivní členové tzv. fotbalová školička, 1200 Kč/rok – neaktivní členové.
Členské příspěvky se platí na bankovní účet Komerční banky a.s., pobočka Chomutov, č.ú 115-372730207/0100, termín splatnosti je k 20. každého kalendářního měsíce ( tedy 12 x splátek : září – srpen).
Každému členu je přidělen variabilní symbol, který je po celou dobu členství v Junior Chomutov neměnný.
Úřední hodiny pro hotovostní platby jsou PO a ST od 8:00-18:00 hodin na Hlavním hřišti (nebo po telefonické domluvě se sekretářem klubu).
Odpovědný za příjem hotovostní platby je p. Nezbeda – sekretář.
Dále dle rozhodnutí valné hromady Junior Chomutov, bude příspěvek za období červenec ( nejsou pravidelné tréninky či zápasy – období volna, bude částka 500 Kč použita jako záloha na soustřední a z celkové ceny soustředění bude odečtena, popř. vrácena ).

Poznámka: Veškeré informace jsou určené pro členy Junior Chomutov a jejich zákonné zástupce.