PARTNEŘI KLUBU

 

 

 

 

 Projekt „Fotbalové prázdniny 2017“

V rámci program VIII – 2017 Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách nás podpořilo

 

 V rámci podpory činnosti subjektů organizující celoroční aktivity dětí a mládeže v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času nás na projekt Činnost spolku 2017 podpořilo
V rámci programu Sport a volný čas 2017 nás na projekt  – Sportem ke zdraví 2017 podpořilo